Umjetni aranžman A

150,00

Komplet aranžmana za grobnicu.

Ako u trenutku narudžbe nemamo identičan cvijet, bit će zamijenjen cvijetom iste kvalitete. Molimo Vas da u bilješci napišete datum i vrijeme dostave.